Monday, 25 November 2013

salah faham dulu2

kelakar.
kita buat baik sebab kita suka dia[?]

kisah sebenar : kita buat baik sebab kita ikhlas nak tolong.


No comments: